Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:230) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:230) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wstępnych wyników oceny merytorycznej biznesplanów w ramach III naboru do projektu

MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie wstępnych wyników oceny merytorycznej biznesplanów w ramach III naboru do projektu

 

 

mp5

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza wstępne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w ramach III naboru do projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”.

 

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”, nie przewiduje możliwości odwołania się od oceny merytorycznej biznesplanu, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną ocen ekspertów niezależnych.

 

 

§ 5 ust. 11 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”, przewiduje możliwość odwołania się od oceny merytorycznej biznesplanu, który uzyskał negatywną ocenę merytoryczną ocen ekspertów niezależnych.

 

11. Uczestnik Projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania).


12. Odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu. W celu przyspieszenia procedury, Beneficjent rekomenduje osobiste doręczenie dokumentów do Biura Projektu. Odwołanie złożone po w/w terminie nie podlega rozpatrzeniu przez Ekspertów niezależnych.


13. Odwołanie powinno zawierać wyjaśnienia i informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia oraz powinno odnosić się do uzasadnień Ekspertów niezależnych. Przedmiotowe wyjaśnienia/informacje nie mogą przedstawiać nowych okoliczności, względem tych, które zostały opisywane uprzednio przez UP i stanowiły podstawę oceny wniosku.


14. Ponownej ocenie podlegają jedynie te części biznesplanu, które były przedmiotem odwołania. Jeśli z treści odwołania Uczestnika projektu nie wynika jednoznacznie, jaka część oceny biznesplanu została zakwestionowana, biznesplan taki podlega powtórnej ocenie w całości.

 

 

 

Do pobrania:

Wstępne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów - III nabór - ocena pozytywna

Wstępne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów - III nabór - ocena negatywna

 

 

Biuro projektu: 38-400 Krosno, ul. Pużaka 37
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , numer telefonu: 501 740 548
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

 

 

 


Projekt „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego