Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:230) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:230) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie ostatecznych wyników oceny merytorycznej biznesplanów w ramach IV naboru do projektu

MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - ogłoszenie ostatecznych wyników oceny merytorycznej biznesplanów w ramach IV naboru do projektu

 

 

mp5

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych w ramach IV naboru do projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”.

 

 

Warunkiem podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego jest zarejestrowanie działalności gospodarczej na terenie Państwa Polskiego. Data zarejestrowania działalności gospodarczej nie może być późniejsza od daty podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Uczestnik projektu powinien zarejestrować działalność gospodarczą w terminie do 5 dni kalendarzowych, liczonych od dnia otrzymania informacji o przyznaniu wsparcia finansowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu w sytuacjach losowych i niezależnych od Uczestnika projektu.

 

 

Warunkiem wypłaty dofinansowania jest dostarczenie niezbędnych dokumentów oraz podpisanie Umowy o udzielenie wsparcia finansowego.
Wymagane są:
1. Kopia dokumentu rejestrowego CEIDG;
2. Dokumenty niezbędne do wniesienia zabezpieczenia - w zależności o wybranej formy (szczegóły poniżej);
3. Dokument (np. zaświadczenie z banku, umowa) zawierający numer rachunku bankowego założonego dla działalności gospodarczej;

 

 

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu maksymalnie do 17 sierpnia 2022 r., do godziny 14:00, adres: ul. Pużaka 37, 38-400 Krosno.

 

Niezłożenie wszystkich wymaganych dokumentów przez Uczestnika projektu, w wyznaczonym terminie, będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W uzasadnionych przypadkach i na pisemny wniosek Uczestnika projektu wskazany termin może ulec wydłużeniu.

 

 

 

Do pobrania:

 

Końcowe wyniki oceny merytorycznej biznesplanów - IV nabór - ocena pozytywna - lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowanego na rozpoczęcie działalności gospodarczejlista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

 

 

 

Biuro projektu: 38-400 Krosno, ul. Pużaka 37
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , numer telefonu: 501 740 548
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

 

 

 


Projekt „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego