Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:24) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:24) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Baza Usług Rozwojowych – ogłoszenie wyników II naboru w ramach II edycji projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION KROŚNIEŃSKI

Baza Usług Rozwojowych – ogłoszenie wyników II naboru w ramach II edycji projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION KROŚNIEŃSKI

unia-2

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza – Operator PODMIOTOWEGO SYSTEMU FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION KROŚNIEŃSKI ogłasza wyniki II naboru w ramach II edycji projektu przeprowadzonego w okresie 02.09.2019 – 13.09.2019.

 

MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWA ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

 

MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWA NIEZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

 

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

 

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

 

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEKAZANE DO POGŁĘBIONEJ OCENY MERYTORYCZNEJ

 

Z firmami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie, Operator (PIG Krosno), będzie kontaktować się telefonicznie w celu ustalenia terminu podpisania umowy wsparcia-promesy.

 


Projekt „Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych - subregion "SK" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego