Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:24) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:24) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Baza Usług Rozwojowych – ogłoszenie wyników V naboru w ramach II edycji projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION KROŚNIEŃSKI

Baza Usług Rozwojowych – ogłoszenie wyników V naboru w ramach II edycji projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION KROŚNIEŃSKI

 

unia-2

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza – Operator PODMIOTOWEGO SYSTEMU FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION KROŚNIEŃSKI ogłasza wyniki V naboru w ramach II edycji projektu przeprowadzonego w okresie 27.01.2020 – 07.02.2020.

 

UWAGA!!! Nie wszyscy pracownicy z danego przedsiębiorstwa zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie, o czym zdecydowała ilość punktów. Liczba porządkowa znajdująca się przy numerze rekrutacyjnym przedsiębiorstwa, jest tożsama z pozycją danego pracownika w złożonym formularzu zgłoszeniowym.

 

Listy przedsiębiorstw zakwalifikowanych do projektu:

MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWA

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

 

 

Listy przedsiębiorstw niezakwalifikowanych do projektu:

MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWA

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Z firmami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie, Operator (PIG Krosno), będzie kontaktować się telefonicznie w celu ustalenia terminu podpisania umowy wsparcia-promesy.

 


Projekt „Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych - subregion "SK" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego