BONY TOWAROWE

To jeden z najefektywniejszych pozapłacowych sposobów motywowania pracowników.


Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie zaprasza do korzystania z bonów towarowych. Sieć Handlowo-Usługowa Podkarpackiej Izby Gospodarczej obejmuje ponad 600 oznakowanych placówek zlokalizowanych na terenie blisko 80 miejscowości z obszaru województwa podkarpackiego. Są to zarówno placówki oferujące towar bardzo wysokiej jakości i odpowiednio droższy oraz placówki posiadające towar w bardzo atrakcyjnych cenach.


Wszystkie placówki znajdujące się w Polskiej Sieci Handlowo-Usługowej posiadają wyłącznie polski kapitał, a ich właścicielami są przedsiębiorcy z terenu Podkarpacia. Nasza oferta chroni mały i średni biznes regionu w konfrontacji z zachodnim kapitałem. Największą zaś zaletą naszej sieci jest jej rozległość oraz ogromna różnorodność asortymentu.

 

Zapraszamy!

 

Do pobrania:

Lista placówek Polskiej Sieci Handlowo-Usługowej Podkarpackiej Izby Gospodarczej


Wartość bonów konsumpcyjnych nie powoduje zwiększenia podstawy wymiaru składki ZUS. Stanowią one dla zakładu pracy koszt uzyskania przychodu. Nie stwarzają obowiązku podatkowego w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Są efektywnym sposobem wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


 1.1. Formularz zamówienia


Aby zamówić bony konsumpcyjne P.I.G. należy ściągnąć poniższy formularz zamówienia, wydrukować go, wypełnić i przesłać faksem na numer (13) 43-234-47. Gwarantujemy Państwu odbiór bonów w ciągu 24 godzin.

 

Zamów teraz:

Formularz zamówienia bonów - do pobrania

 Formularz zamówienia bonów - wersja elektroniczna

Nota obciążeniowa


 1.2. Jak odebrać bony


Po dostarczeniu zamówienia na bony, należy dokonać wpłaty na podany w formularzu zamówienia rachunek bankowy Podkarpackiej Izby Gospodarczej. Przy odbiorze bonów wymagane są następujące dokumenty:

a) potwierdzenie przelewu (może być kserokopia lub wydruk komputerowy opieczętowany przez księgową lub  dyrektora/prezesa);

b) oryginalny formularz zamówienia.(jeżeli formularz został przesłany faksem)

oraz pieczątka firmowa.

 

Jeżeli wyżej wymienione dokumenty nie zostaną przedłożone przy odbiorze - bony nie zostaną wydane.

 

Kontakt:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3
tel./fax 13 43 234 47, tel. 13 43 695 90

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego