Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:886) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:886) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/ZK/RPO7.3/2017 na wybór Wykonawców indywidualnego doradztwa specjalistycznego po założeniu działalności gospodarczej przez uczestników projektu „WSPARCIE W STARCIE” - odpowiedzi na pytania

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/ZK/RPO7.3/2017 na wybór Wykonawców indywidualnego doradztwa specjalistycznego po założeniu działalności gospodarczej przez uczestników projektu „WSPARCIE W STARCIE” - odpowiedzi na pytania

 

 

 

 

Do Podkarpackiej Izby Gospodarczej - Zamawiającego zostało skierowane zapytanie odnoszące się do zapisów znajdujących się na stronie 6 zapytania ofertowego, dotyczących sposobu opisu koperty, w której powinna zostać złożona oferta Wykonawcy.

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w odpowiedzi na pytanie informuje, że w zapytaniu ofertowym Nr 1/ZK/RPO7.3/2017 na wybór Wykonawców indywidualnego doradztwa specjalistycznego po założeniu działalności gospodarczej przez uczestników projektu „WSPARCIE W STARCIE”, na stronie 6, w opisie koperty znajduje się zapis: "Odpowiedź na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy indywidualnego doradztwa z zakresu przygotowania Biznesplanów w ramach projektu „WSPARCIE W STARCIE”." Zapis ten jest omyłką pisarską Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia został w pełni opisany w części III zapytania ofertowego i jest on niezmienny. Ponadto opis przedmiotu zamówienia dotyczy tylko i wyłacznie indywidualnego doradztwa specjalistycznego po założeniu działalności gospodarczej przez uczestników projektu.

 

W związku z powyższym wyjaśniamy, że opis koperty może dopuszczać zarówno zapis przywołany w zapytaniu ofertowym, jak również brzmieć: "Odpowiedź na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawców indywidualnego doradztwa specjalistycznego po założeniu działalności gospodarczej przez uczestników projektu „WSPARCIE W STARCIE”. Obie formy są dopuszczalne i zastosowanie którejkolwiek z nich nie będzie powodowało nieważności oferty.

 

 

  


 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego