Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:886) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:886) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/ZK/RPO7.3/2017 na wybór Wykonawców indywidualnego doradztwa z zakresu przygotowania Biznesplanów w ramach projektu „WSPARCIE W STARCIE”

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/ZK/RPO7.3/2017 na wybór Wykonawców indywidualnego doradztwa z zakresu przygotowania Biznesplanów w ramach projektu „WSPARCIE W STARCIE”

 

 

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym Nr 2/ZK/RPO7.3/2017 na wybór Wykonawców indywidualnego doradztwa z zakresu przygotowania Biznesplanów w ramach projektu „WSPARCIE W STARCIE”.

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa podstawowego w zakresie przygotowania Biznes Planu przed zarejestrowaniem firmy - w łącznym wymiarze 5h x 60 min. zegarowych na 1 Uczestnika projektu, dla 52 Uczestników projektu.

 

Zamówienie będzie realizowane po zakończeniu udziału w szkoleniu podstawowym z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a przed ogłoszeniem konkursu na udzielenie wsparcia finansowego. Celem doradztwa jest wsparcie i przygotowanie Uczestników projektu do ubiegania się o bezzwrotne wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej, umożliwiającej pokrycie pierwszych niezbędnych wydatków do uruchomienia własnej firmy oraz wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy.

 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Terminy świadczenia usług doradczych w ramach zamówienia: 15 – 26 marca 2017 r. Zgodnie z pkt III niniejszego zapytania ofertowego (zastrzega się, że termin realizacji zamówienia może ulec zmianie, np. z powodu niemożności uczestniczenia przez uczestników projektu w doradztwie w wyznaczonych terminach. Jednakże będzie to tylko i wyłącznie sytuacja wyjątkowa, niezaplanowana przez Zamawiającego i od niego niezależna).
2. Doradztwo odbywać się będą zgodnie z Harmonogramem Zamawiającego, który przedstawiony zostanie Wykonawcy/om po wyłonieniu Wykonawcy/-ów, najpóźniej przed rozpoczęciem zlecenia.

 

Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej osobiście / kurierem / pocztą na adres: 


Biuro projektu: „WSPARCIE W STARCIE”
Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3
38 – 400 Krosno

 

Termin składania ofert: do dnia 9.03.2017 r., do godz. 9:00. Oferty można składać w godzinach pracy Biura Projektu „WSPARCIE W STARCIE”, od 7:30 do 15:30, a w ostatnim dniu do godz. 9:00. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura projektu „WSPARCIE W STARCIE”. Oferty, które wpłynęły po terminie nie będą podlegać ocenie.

 

 

Do pobrania:

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

 

 


 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego