Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:230) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:230) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
O projekcie

O projekcie

mp5

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza realizuje projekt pn.: „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA"

 

Okres realizacji projektu: 01.05.2021 – 31.03.2023

 

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 50 (28K) os. młodych, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, wyłącznie biernych zawodowo, z woj. podkarpackiego (os. fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

 

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób biernych zawodowo będących w wieku od 18 do 29 lat, terenu z województwa podkarpackiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku.

 

Z uczestnictwa w projekcie mogą skorzystać wyłącznie osoby, które nie posiadały wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy też nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Uczestnikiem projektu może być zarówno osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę bądź na umowę cywilnoprawną i utraciła to zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

 

Kryteria premiujące udział w projekcie:

a) osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

b) kobiety,

c) osoby zamieszkujące miasta średnie i tracące funkcje społeczno-gospodarcze w rozumieniu przepisów KC. Na terenie województwa podkarpackiego do miast spełniających powyższą definicje należą: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

 

Grupę docelową projektu stanowi 60 osób (33K, 27M), spełniających powyższe kryteria.

 

W ramach projektu oferujemy:

  1. Szkolenie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
  2. Wsparcie eksperta dotacyjnego.
  3. Wsparcie bezzwrotne na  rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 PLN
  4. Wsparcie pomostowe po rozpoczęcie działalności gospodarczej – wsparcie finansowe udzielane w okresie 6 miesięcy od założenia działalności (6 mies. x 2.600,00 PLN).

 

Uczestnicy projektu zobowiązani są do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych, począwszy od daty zarejestrowania.

 

Wartość projektu to 2 371 346,00 PLN, w tym dofinasowanie z UE: 1 998 570,40 PLN.

 

UWAGA!!!

Niniejszy projekt realizowany jest w odpowiedzi na nabór nr POWR.01.02.01-IP.21-18-011/20, ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

 

Środki w ramach projektu przeznaczone są na wsparcie w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.

 

Biuro projektu:

Podkarpacka Izba Gospodarcza

ul. Pużaka 37, 38-400 Krosno

tel. 693877870

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego