Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:230) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:230) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Nasza oferta

Nasza oferta

Dotacje w latach 2014-2020    

Okres finansowania w latach 2014-2020 stawia przed firmami nowe wyzwania. Z budżetu UE na lata 2014-2020 Polska ma otrzymać ponad 111 mld euro. Środki te wkomponowane są w dokumenty planistyczne, określające obszary wsparcia i działania przewidziane do dofinansowania.

Przedsiębiorcy z Podkarpacia najbardziej oczekują na środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego. Bardzo duże znaczenie będzie miało powiązanie nauki z gospodarką, co oznacza konieczność podjęcia i dokumentowania współpracy pomiędzy firmami a ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Oznacza to, że uzyskanie dotacji będzie trudniejsze niż dotychczas.

Jak będzie się to przekładać na pozyskanie dotacji?
Odpowiedź jest jednoznaczna - preferowane będą podmioty, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe lub zlecają takie prace zewnętrznym jednostkom badawczo-rozwojowym.
Jeśli Państwa firma planuje pozyskanie dotacji w okresie do 2020 roku, to już teraz należy rozpocząć współpracę z uczelnią. Nasi eksperci odpowiednio i profesjonalnie przeprowadzą Państwa firmę przez ten etap.

Dlaczego warto wybrać naszą ofertę?

- od wielu lat współpracujemy z uczelniami i ośrodkami badawczymi - znajdziemy uczelnię/jednostkę badawczo-rozwojową odpowiadającą na potrzeby Państwa firmy,

- jesteśmy ośrodkiem Krajowego Systemu Innowacji i posiadamy akredytację Podkarpackiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, co gwarantuje wysoką jakość naszych usług,

- posiadamy doświadczenie w obszarze wdrażania nowych technologii i innowacji - zrealizowaliśmy ponad 100 audytów i transferów technologii,

- pozyskaliśmy środki finansowe na rozwój kilkuset przedsiębiorców,

- każdy projekt traktujemy indywidualnie, z dbałością analizując potrzeby firmy - u nas każdy Klient ma swojego osobistego doradcę,

- nasze działania są skuteczne.


Podkarpacka Izba Gospodarcza oferuje Państwu kompleksową obsługę w tym zakresie:

- NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z UCZELNIĄ/OŚRODKIEM BADAWCZO-ROZWOJOWYM(wyszukanie odpowiedniej jednostki, pośredniczenie w podpisaniu umowy na realizację prac badawczo-rozwojowych, bieżące kontakty z jednostkami badawczo-rozwojowymi),

- ANALIZĘ I PRZYGOTOWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA (zakres i miejsce inwestycji, analiza kosztów, analiza konieczności posiadania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, opracowanie koncepcji na prowadzenie prac badawczych, a w przypadku posiadanego już zaplecza badawczego, planu jego rozwoju, spodziewanych efektów finansowych, itp.),

-OPRACOWANIE WNIOSKU O DOTACJĘ (analiza Państwa pomysłupod kątem zgodności z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji, opracowanie wniosku, dokonanie ewentualnych poprawek,aktualizacja danych),

- NADZÓR NAD REALIZACJĄ PROJEKTU INWESTYCYJNEGO (m.in. w zakresie zamówień publicznych),

- OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA PROJEKTU (stosowanie wymaganych wzorów, opisywanie dokumentów, realizacja działań promocyjnych, kontakty z instytucją dotującą),

- OBSŁUGA FINANSOWA I ROZLICZENIE DOTACJI (prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z dotacją, sporządzenie wniosków o płatność, przygotowanie dokumentacji oraz obecność podczas kontroli).

Nasza oferta to efekt wieloletniej pracy i bogatego doświadczenia, które z przyjemnością przełożymy na rozwój Państwa firmy.


Zapraszamy Państwa do współpracy.
Zespół doradców Podkarpackiej Izby Gospodarczej

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego