POZYSKIWANIE FUNDUSZY

Podkarpacka Izba Gospodarcza oferuje przedsiębiorcom pomoc w pozyskaniu środków finansowych na uruchomienie, rozwój firmy oraz bieżące funkcjonowanie.


W ramach naszej działalności pomożemy znaleźć odpowiednie źródło finansowania ze środków krajowych i zagranicznych, w tym:


a) bezzwrotne środki w postaci dotacji,


b) pożyczkę, kredyt,


c) zapewnienie poręczenia kredytu czy pożyczki,


d) inne możliwości dokapitalizowania firmy, np. fundusze typu venture capital, pozyskanie środków z rynku kapitałowego


Przygotujemy kompletną dokumentację finansową i merytoryczną (np. wniosek, biznes plan, studium wykonalności, wniosek kredytowy),


Zajmiemy się koordynacją i prawidłowo rozliczymy projekt lub kredyt,


Zapewnimy asystę w kontaktach z grantodawcą/kredytodawcą;


Aktualnie
Podkarpacka Izba Gospodarcza oferuje przedsiębiorcom pomoc inwestycyjną w postaci pożyczki przyznawanej na preferencyjnych warunkach. Więcej informacji w zakładce realizowane projekty, Fundusz Pożyczkowy Podkarpackiej Izby Gospodarczej.


Kontakt:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3
tel./fax 13 43 234 47, tel. 13 43 695 90

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego