Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:996) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:996) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Nowe uproszczenie dla posiadaczy karnetu TIR oraz agencji celnych

Nowe uproszczenie dla posiadaczy karnetu TIR oraz agencji celnych

Upoważniony nadawca TIR

Nowe uproszczenie dla posiadaczy karnetu TIR oraz agencji celnych


   Izba Celna w Przemyślu niniejszym pragnie poinformować, iż wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom przedsiębiorców, polska Służba Celna podjęła decyzję o wprowadzeniu dalej idących ułatwień w procedurze TIR, pozwalających  na zwiększenie efektywności obsługi karnetów, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości sprawowania skutecznego dozoru celnego nad realizacją procedury TIR.

 

Z dniem 10 lipca br. wprowadzono uproszczenie polegające na udzieleniu upoważnionemu nadawcy w procedurze TIR pozwolenia na samodzielne otwieranie procedury tranzytu TIR,  bez potrzeby przedstawiania towarów i karnetu TIR w urzędzie wyjścia. Uproszczenie obejmuje zarówno samodzielne nakładanie zamknięć celnych w miejscu uznanym w pozwoleniu, jak również dokonywanie w karnecie TIR zapisów i przystawianie stempla „TIR - procedura uproszczona” (w polach przeznaczonych dla urzędu wyjścia). Możliwe jest również udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy otwarciu procedury TIR poza godzinami pracy urzędu celnego. Pozwolenie to obowiązuje wyłącznie w Polsce.


Osobą, która może się ubiegać o udzielenie niniejszego pozwolenia jest posiadacz karnetu TIR lub osoba posiadająca upoważnienie od posiadacza karnetu do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego (we własnym imieniu, na rzecz posiadacza karnetu TIR), np. agencja celna lub eksporter. Ponadto istotnym jest fakt, że upoważnionym nadawcą może zostać tylko podmiot wiarygodny dla administracji celnej, po spełnieniu określonych wymogów.

 

Korzyści dla przedsiębiorców wynikające ze stosowania uproszczenia to:


-  znaczne przyspieszenie odpraw związanych z otwieraniem procedur TIR,
-  minimum formalności celnych,
-  kompleksowa obsługa karnetów TIR w jednym miejscu u upoważnionego nadawcy
-  bardziej płynne przewozy towarów przez granicę
-  rozpoczynanie operacji TIR w czasie dogodnym dla posiadacza pozwolenia, a nie tylko w godzinach pracy urzędu celnego
-  nowa usługa i nowi klienci agencji celnych

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/przeznaczenia-celne/procedura-tranzytu/tranzyt-tir.

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego