System informatyczny „Zwrot VAT dla podróżnych”

System informatyczny „Zwrot VAT dla podróżnych”

 

   W celu usprawnienia funkcjonowania obrotu towarowego z zagranicą z wykorzystaniem dokumentów TAX FREE oraz ograniczenia występowania w tym obszarze zjawisk negatywnych Służba Celna wdrożyła ogólnopolski elektroniczny system „Zwrot VAT dla podróżnych”, w którym przetwarzane są imienne dokumenty TAX FREE będące podstawą do dokonania zwrotu podatku VAT podróżnym.

 

Przedmiotowy system składa się m.in. z modułu, dzięki któremu zarówno sprzedawca jak i podróżny, poprzez stronę internetową www.granica.gov.pl/TaxFree, na której dostępne są stosowne formularze, może dokonać wstępnej rejestracji dokumentów TAX FREE uprawniających do wywozu towaru poza obszar celny Unii Europejskiej .

 

Dostęp do Systemu na poziomie PODSTAWOWYM jest możliwy po dokonaniu bezpłatnej rejestracji w Systemie sklepu i zapewnia użytkownikowi możliwość zgłoszenia sprzedaży towaru w ramach TAX FREE oraz zestawienie dokumentów TAX FREE wprowadzonych przez siebie do systemu.

 

Dostęp do Systemu na poziomie ROZSZERZONYM jest możliwy po wypełnieniu i przesłaniu do Izby Celnej w Białymstoku WNIOSKU. Dostęp ROZSZERZONY pozwala na składanie zapytań o konkretne dokumenty lub umożliwia pozyskiwanie zestawień WSZYSTKICH dokumentów TAX FREE zaewidencjonowanych w Systemie, wystawionych i zarejestrowanych zarówno przez samego SPRZEDAWCĘ jak i PODRÓŻNEGO, który dokonał zakupu towaru u tego SPRZEDAWCY, w określonych ramach czasowych. Składanie zapytań jest możliwe poprzez przejście na zakładkę „Moje dokumenty”. Odpowiedzi będą przekazywane na wskazany przez Państwa adres e-mail podany wcześniej we WNIOSKU. Zestawienie zarejestrowanych dokumentów, dodatkowo zawiera informację o statusie danego dokumentu (tj. np. czy wywóz towaru zgodnie z danym dokumentem TAX FREE został potwierdzony przez organy celne lub czy dokument został anulowany).

 

 Funkcjonariusz celny po wczytaniu numeru paszportu podróżnego do systemu, może odebrać wcześniej wprowadzone dane,  co przyczyni się do:
-skrócenia czasu rejestracji dokumentów TAX FREE, a co za tym idzie szybszej i sprawniejszej odprawy celnej,
-zmniejszenia pomyłek podczas odpraw związanych z obsługą TAX FREE poprzez automatyzację wprowadzania danych o wywożonych towarach.
Licząc na owocną współpracę oraz mając na uwadze obopólne korzyści płynące z wdrożenia systemu „Zwrot VAT dla podróżnych” , Izba Celna w Przemyślu zachęca do korzystania z możliwości , jakie daje ten system i rejestrowania w nim przez Sprzedawców dokumentów TAX FREE.


Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie internetowym systemu „Zwrot VAT dla podróżnych” na stronie www.granica.gov.pl/TaxFree.

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego